DESPRE NOI

Creionetica este o agenție de publicitate care dezvoltă strategii de comunicare etică
VIZIUNE

PRIN FILTRUL ÎNTREBĂRII

Apelăm la “de ce” și “cum ar fi dacă”, un obicei care generează întotdeauna cele mai bune idei. Provocarea este să ne depășim constant limitele și să creionăm idei orientate spre viitor. Ascultăm, învățăm și prin lucrul în echipa cu clienții, obținem cele mai bune rezultate.

PUBLICITATE ETICĂ

Cu viziunea unor activiști și experiența unor oameni de comunicare, reorientăm instrumentele publicității pentru a crea idei cu simț etic. Credem că doar promovând libertatea de exprimare și adevărul am reușit până în prezent să ajungem la rezultate de care să fim mândri.

PE VALUL DEZVOLTĂRII DURABILE

Creionetica este un pas firesc între doi oameni care și-au propus să influențeze prin creativitate și șimt etic. Considerăm că dezvoltarea durabilă este singura cale ca oamenii să fie în armonie cu natura, echitatea socială și dezvoltarea economică.

Cod etic

Onestitate

Promovăm o comunicare bazată pe încrederea consumatorilor față de brand, companie sau organizație, care să nu exploateze lipsa de experiență sau  cunoștințe a publicului.

Autenticitate

Reprimăm materialele și strategiile brandului și organizației care încearcă să imite alte entități sociale și economice, inducând în eroare consumatorul prin logo, afișaj, text, slogan, concept vizual, muzical sau efecte sonore copiate.

Adevăr

Încurajăm comunicarea autentică, fără mesaje și materiale înșelătoare sau distorsiuni audio-vizuale care direct sau indirect, prin omisiune, ambiguitate sau exagerare să inducă consumatorii în eroare.

Siguranță și sănătate

Nu recomandăm practicile potențial periculoase, situațiile care reprezintă un risc pentru siguranța și sănătatea publicului. Produsele de acest gen trebuie să includă instrucțiuni corespunzătoare pentru utilizare: imagini și text.

 

 

Responsabilitate de mediu

Facem toate eforturile necesare pentru a diminua impactul acțiunilor noastre de comunicare asupra mediului. Încurajăm clienții să opteze pentru materiale care nu dăunează mediului, reducerea deșeurilor, risipei și folosirea mediilor de comunicare mai puțin poluante.

 

 

Non-discriminare

Susținem respectul demnității umane și non-discriminarea pe criterii de etnie, religie, gen, dizabilitate sau orientare sexuală. Descurajăm exploatare, incitarea la violență și comportamentul ilegal sau anti-social.

Copii și tineri

Mesajele și materialele audio-vizuale trebuie să stimuleze un comportament social, stil de viață și atitudini sănătoase. Descurajăm publicitatea care suștine că un produs oferă avantaje sociale, fizice și psihologice, segregând copiii după aceste criterii.

Valori culturale

Respectăm valorile culturale ale persoanelor sau organizațiilor atât în comunicarea publicitară, cât și în colaborarea directă. Credem că respectul demnității umane, securitatea și echitatea sunt necesare în orice tradiție culturală.

Anti-denigrare

Descurajăm în strategiile de marketing denigrarea, instigarea la ură sau ridiculizarea în public a persoanelor, organizațiilor, activităților industriale sau comerciale, profesiilor sau produselor.

Viață privată

Nu este permisă colectarea, procesarea și transferul datelor în scopuri de marketing fără acordul explicit al persoanei sau organizației implicate.

 

echipĂ

Pasiunea noastră este să creionăm idei care ajută la o dezvoltare sustenabilă a societății.

cristiana@creionetica.ro

Cristiana Bucureci
General Manager

andrei@creionetica.ro

Andrei Bucureci
Creative Director

cristinaioana@creionetica.ro

Cristina Ioana Praz
Digital Copywriter

madalina@creionetica.ro

Mădălina Panainte
Graphic designer

PRESĂ

parteneri media

POVESTEŞTE-NE
DESPRE PROIECTUL TĂU